ALZIRA ESTÁ PLENA D´EXCREMENTS DE GOSSOS

Es evident que en Alzira ja poden estar els barrenders 24 hores netetjant, que la gran majoría d´Alzirenys propietaris de gosos lis dona igual tres que trentatrés.¿ALGÚN DÍA LA GENT SE CONCIENCIARÁ

DE TREBALLAR PER EL BÉ DELS SEUS CONVEÏNS?
I es que cuant més majors es fan els veíns més se les infot tot i açò de portar als seus gosos a les afores o als pipicans apropiats lis esbara a muntó. Es nota moltísim la "no imposició de multes de cuantitat important" aixina com va haver uns anys que se ficaren fins i tot propaganda respecte a imposar multes de fins i tot de 400 Euros a tots ixos propietaris que no se preocuparen de llevar les cagueraes dels seus animals peluts, sí va haver un poc de solidarisme i vergonyisme popular de les primeres setmanes pero ara després de dos anys tot alló se ha esfumat i els propietaris pasen de tot amb molt de gust, lis dona igual que el seu gos cague o pishe indiscriminadament per carrers, portals ajenos com si fora açò la ciutat de Ca Merda.


AQUESTOS SON DOS MODELS DE CONTENIDORS DE BORSES PER A CAGUERAES


HUÍ EN DÍA TENIM QUE FER AÇÓ EN ALZIRA CADA VOLTA QUE CAMINEMCualsevol de vosaltres que tinga el gust de pasejar per les nostres andanes, voreres, plaçes o rodones, m´ajue 5 euros en vosaltres, a que a cada un metre hi haurá un detall a dreta o a esquerre deixat per els animalucos aquestos, que per culpa de propietaris sense vergonya, tenim els carrers que no sols donen angoisha sino que ademés te dona arcaes el pestúmen que fan les cagueraes en ple procés de putrefacció i ¿Qué tenim que fer?, pues tenim que camviar de andana perque als propietaris aquestos que´s mereixen estar en les porcateres, no volen fer lo que en una ciutat civilitzada es deuría de fer,¡Jo si fora policía estaría amagat i seguint-los a dells día i nit i per suppost que´ls tiraría a la jugular!,¡¡Bueeeeeno, com vos heu dic!!, cascanlis 400 boniatos cada volta que el seu gos cagara en el carrer o pishara en un portal sense fer cas ni llevar la corresponent merdeta o netetjar la pisharrá, i aixina sabríen respetar lo que la majoría vol, que la gent guarra no visga açí, que se ajunten i olguen totes les gorrinaes que veuen ven vistes i a ser posible que si el seu gos o gat caga o pisha dins de sa casa no el marmole al animaletja que´n els carrers i voreres d´Alzira que també son "CASA DE TOTS" están deixant-ho fer ¡¡¡i no paaaassa res absolutament!!!. 

CAMPANYA DE CONCIENCIACIÓ CIUTADANA EN ALMERÍA ¿I AÇÌ NO?

 


¿Será posible pendre mesures sobre aquest tema avans de que no morim el veïns ja que ademés dels Cáncers produits per la Central de Cofrents, que mata i ningú mos alerta de lo que allí pasa, també morirem de oldre tanta merda en descomposició per els carrers, plaçes, rodones, jardins amb cespa i no vos dic res els portals cuasi molts están pishats i qué dir de parcs aon están els xiquets jugant?, averigueu en quin estat está a hores d´ara aquesta situació i jo pregue mesures directes já, avans de ser massa tard.


Signat per; Tauno Romeu i Nuria Garcés.

Escribir comentario

Comentarios: 0