UNA QUEIXA DESDE EL CEL A LA FAMILIA TORTOSA DE CARCAIXENT

Fa més de tres anys que vaig tindre la sort de conèixer als Germans Tortosa de Carcaixent, en una Residència en Guadassuar, els quals em vaen contar en vida totes les visicituts que vaen pasar pobrets, fins a arrivar a la susodicha Residència privá, que te una façana molt curiosa i ara está semi-abandonats i els guelets están allí que donen llástima, pèro bé. Aixó será feïna per un altre día.


 

 

També vaig conéixer a molts molts iaios seabandonats per les familíes i que mira tú per aon la gran majoría de fills llevant ixa minoría que´s mereixen el cel, la lluna i les estreles en un paquet i encar me pareix poc, la resta anaven i van per la pasta, es a dir com si anaren al caixer del cantó a traure un gallet pèro así ban en la faca i en la retallá i aixó no es lo únic, entre que t´asesinen per part de la familia i que les Residéncies com aquesta tenen Ratetes que furten tot lo que tenen els iaios en les seues carteres o cuartos, que aixó si que es trist, pues la xorisá dels pobres guelets no tenen raó d´existir, pèro huí en día continúen els Guelos indefensos.


A vore si a la Familia Tortosa de Carcaixent

No lis cau la cara de Vergonya i li Fiquen a Saoret Tortosa una

Lapideta al Cementeri,¿Será aixó massa demanar ché?

 


Ademés jo sí que sabía que dels dos germans Viçent era el Germá ric, es a dir més cuidadós en els gastos, i Salvador Tortosa era el més gastaor, es lo que pasa, cadascú dels dos teníen series enfermetats i malaltíes que no sols una vegada en la Residéncia o en les visites al Hospital no foren próu, sino que ademés anaven a més, damunt de que ells es gastaven en medicines una fotracá, damunt que pagaven a la Residéncia un altra fotracá, damunt de que es moren un día; Salvador Tortosa y un día després es mor el germá de pena; Vicent Tortosa, damunt de que´s moren la Familia d´ells que si sabíen vindre a vórel´s i tráurelis els dinerets, tinguent com te la seua familia a muntó, i resulta que li paguen la lápida a Vicent que tenía dinerets i a Salvador Tortosa com tenía molts poquets no se li fica¿A caramb?, ¿I Ja ne porta "el pobre Salvador" sense lápida está en el Cementeri de Carcaixent,¡Tres anys sense làpida?, ¿perque la Familia en tants diners que tenen i que a Salvador li tragueren en vida, ara no tenen para una llustrosa lápida?,¡Si en vida estaguera, s´ha guera callat, pèro jo per ell vos dic als Familiars de Carcaixent;¡¡Gentola Gooorrominos, Valents vosaltres que no vos caiga el sostre o s´afone vostra casa i no vos troben mai, perque aixó mereixgueu!, vos dic aixó per no astraletjar molt més dur i tirar-vos un cudol que vos pegue i vos ferisga de mort, perque lo que li habéu fet al vostre Familiar, per lo que tant digueu que sòu, gent de religió i beatos católics!!,¿Pèro quina es la església que amaga mamelucs i escória que tracten als seus mateixos germans, cosins o tíos, cuidant soles al bo, i deixant de costat al que creuen roïn, pèro dels dos germans si que saberen aprofitarse en vida tant d´un com d´altre, i en els diners comprarse cotxes, motos o camps en el seu día, para aixó sí que valen els tíos ehhh pillastres?,¡¡Redeu ta mare!! ¡que ambetxosos!. Espere que algú que vega aquest reportatge es fique en contacte amb la Familía de aquestos dos germans Vicent i Salvador Tortosa que moriren al any 2009 i están enterrats al Cementeri de Carcaixent en el últim carrer i un dels dos té lápida i el altre no ¿i a vore si la familia té que esperar molt de temps més per a ficarli una lápida decent a Salvador o volen que vaja jo personalment a estirarlos l´orelleta?.


¡¡Llástima em donaría, tants fidels que volen ser, tan llestos, tan beatos, tan católics i amants de les arrels i tradicions pèro per a ells els seus propis familiars tenen una graduació i per lo tant que lis donen pel sac?,¡Jo creg que no es lo just!, ¡Han passat 3 anys i Salvador no te ni pedra, ni una floreta ni res en el Cementeri,-jo no sòc católic pèro sòc coherent i persona i creg que ixes persones que diuen ser la seua família no huan segut mai!, ¿A vore quants anys més tenen que passar, per a que tinga "el Tío Saoret",un detall de la seua familia o sino que façen restos i els tiren a la mar i que descanse d´una forma o d´altra en pau!¿No vos pareix?.


Signat per; Ximo Martorell

 

Escribir comentario

Comentarios: 0