¿QUÉ FALLES VOLEM PLANTAR A ALZIRA?

Les últimes setmanes he estat en Tallers Fallers contemplant els presupostos d´alguns Monuments Fallers i creg que se deuría replantejar el tema i fer una reflexió profunda de quines falles estem, anem i volem plantar a Alzira, perque la veritat es que la majoría son de pena en presupostos per davall de la categoría aon están asignats, després se deuría fer un altra reflexió profunda i reestructurar el actual model de seccions de monuments que hi han asignats, perque deuría d´haver marcat uns topes de presupostos per categoría, si s´ha d´llevar la segona b, perque cuasi molts tenen presupost de tercera, pues que se façen 4 categoríes, pense jo, tal com; Especial, Primera, segona i tercera i si ni han soles dos en especial, ninguna en primera, dos en segona i trenta vuit en tercera pues que´s

faça aixina, pèro asegureuse un futur mès clar i mès estable. 

Falla Pare Castells 2011 del Artiste Jordi Carrascosa.

 

 

 
Falla Infantil de Sant Joan 2011 del Artista Jordi CarrascosaDesprès jo pense que alguna volta la Junta Local Fallera i els seus grans i bons membres fallers, alguna volta haurán pensat la forma en la cual les comissions paguen religiosament cada mes al artistes, els artistes tinguen una normativa en la cual si no planten un monument tinguen una serie de medides contra ells, que´ls perjudique aixina com que si una Comisió Fallera asigna un preu a un monument, siga de veres i no se´hn puguen sentir ofesos unes altres comisions, perque encara que porten un monument mès costós, vuillguen guanyar sempre en la categoría mès baixa i no vuillguen pujar els monuments a la categoría verídica per a tindre por a quedarse els últims, clar jo sempre hua pensat i en els forums Fallers Alzirenys, es Vox Populi els tejemanejes aquestos, pèro com es pot arrivar a aglutinar tot açò,¿Tal volta per mitg d´un Reglament Nou?, en el qual es aglutine tota la normativa que tinga que vore tant a les comisions falleres com als artistes fallers, es a dir un reglament de compromís de Comisions i d´artistes que planten en Alzira. podría ser una mescla de Regles i Códigs legals interns aon es puga d´alguna manera parar moltes de les maneres que tant artistes i Comisions s´han acostumat a fer, tant trampejant com a mofarse els uns dels altres per mitg de no dir reals preus de monuments per competir en categoríes no correctes o per eixample que alguns artistes per culpa de no cobrar cada mes deixe penjades a les Comisions Falleres o també artistes que no acaben els monuments en les Plantaes i s´hen vajen, per a tot açò deu d´haver un Còdig étic Faller aon cada contrat de Monument amb el artiste tinga afegit ixe còdi ètic faller,en la normativa eixigible a cada part firmant, en el revers de la fulla, que tinga valor ixos contrats, es a dir que no sols se tinguen que demanar cada volta a la junta Local fallera, en un nombre de document i que en la firma de cada monument firme un notari junt al president de la falla i el artiste, hi han altres mètodes de que tant uns com altres vaguen en el bon camí, pèro segurament que aquest siga o puga ser el mès compromés per a que tots s´heu prenguen molt més en serio i tot siga més coherent, en preus i en categoríes, d´aquesta forma també els artistes estarán lligats de peus i de mans, pero tot será més segur per a uns i per a altres, pense jo, cada ú pot pensar la seua idèa, aquesta es la meua, ¿Quina es la teua?, ¿aceptaríes com a compromís tindre aquest Códig étic Faller com a Regulaor de Contrats, de Comisions, de categoríes i d´artistes?.

Per un altra banda sabem que´l mòn de les falles en Alzira i en altres pobles i ciutats, un altra volta está marcat per la susodicha "Crisi",¿pero les Falles d´alzira han regulat els preus d´una forma "Més económics i populars", per a que un Alzireny puga ser Faller, aon les cuotes no l´ofeguen i continúe la seua vida ñigat al Món Faller? y lo que es més important que la Comisió Fallera no tinga que esborrar contínuament Fallers, per falta de "Eurets" o lo que es més dur que tinguen que tancar el casal i donar de baixa la Comisió Fallera, per falta de Fallers i Falleres, per falta de Falleres Majors etc...etc... Mosatros hem contactat en Falles de Carcaixent, de Valencia i de Torrent, per eixemple les quals han realitzar cuotes molt económiques fácils de pagar i amb descomptes per tindre molts membres d´una familia, si son Fallers parats, si son jubilats, si tenen minusvalíes, entre altres casos sorprenents que en temps de Vaques Flaques se dèu de previndre, per a que la festa mai es vinga avall.


Com a capítol final vuic fer una reflexió del Món Faller i que miren els bocetos Fallers pèro no com un complement mès de la seua festa fallera, ja que el tindre el títul de Interés Turístic Nacional, es deu de refrendar any a any, tenim el compromís que ixe títul mos han donat i no vore falles un any sí i un altre any també de Monuments grans de 2.000, 3.000 i 4.000 euros, aon no veus cuasi res plantat, perque no volem pagar mès per els nostres monuments fallers, encara que si que volem que en no res que paguem, mos donen el millor premi, cuant el 75% te l´has gastat en festa i s´ha cremat cuasi tot en complements que no engrandixen el Títol Turístic ni la verdadera Clau Fallera, es a dir els nostres monuments fallers. Comisions que s´ha comoden amb preus de monuments de risa, i no donarlis el valor que tenen com a pilar fonamental d´aquesta tradició que si no es fica en marxa algún Códig étic Faller que marque un abans i un després i si les falles nostres no son valorades de dins per els Fallers i Falleres Alzirenys i que ademés els Monuments Artístics se designe un jurat composat per artesant i artistes de Belles arts, que no tinguen res a vore amb tallers fallers, per a que no hi hasga suspicàcies ni malinterpretacions i que estos membres no se sápiguen fins al día 20 de març de cada any, fins a que no es façen les còses aixina, esta tradiciò com altres que´m tingut a Alzira per el pas dels anys, tambè desapareixerá i si no el temps com sempre heu dirá. Per tot açò ¿De veres Volem Plantar els Monuments que estem plantant a Alzira?, ahí deixe la pregunta amics, que tingau bon día.

 

Font de la Notícia; Juanvi Vayá, Vicky Wette y Ruud West Gilabet.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0